Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bizar - (vreemd)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

bizar bn. ‘vreemd’
Vnnl. bizar ‘id.’ [ca. 1615; WNT].
Ontleend aan Frans bizarre ‘zonderling’ [16e eeuw] < Italiaans bizarro ‘toornig, grillig’, verder van onbekende herkomst. Onwrsch. is ontlening aan Spaans bizarro ‘trots, fier, moedig’ [1625], of aan Baskisch bizar ‘baard’ (als symbool van trots en, bij uitbreiding, ‘energieke man’).

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

bizar [grillig, vreemd] {1616} < frans bizarre [idem] < italiaans bizarro < spaans bizarro [moedig, dapper, edelmoedig] < baskisch bizarra [baard].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

bizar bnw. < fra. bizarre ‘zonderling’ < ital. bizzaro ‘toornig’, nukkig, zonderling’ < spa. port. bizarro ‘dapper, ridderlijk’.

bizar [Aanvullingen De Tollenaere 1969]: volgens J. Corominas, Breve Diccionario Etimologico de la Lengua Castellana [1961] zou sp. bizarro een ontlening zijn uit het Italiaans, waar het reeds in de 13de e. voorkomt en vermoedelijk van bizza ‘plotselinge toorn’ zou zijn afgeleid.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

bisar b.nw.
Baie ongewoon, sonderling, grillig.
Uit Ndl. bizar (1672).
D. bizarr, Eng. bizarre (1648), Fr. bizarre.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

bizar (Frans bizarre)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

bizar grillig, vreemd 1616 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal