Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bijdragen - (als zijn aandeel inbrengen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

bijdrage zn. ‘financieel aandeel; verhandeling’
Nnl. bijdragen (mv.) ‘verzameling opstellen’ [1759; WNT], bijdrage ‘financiële gave’ [1825; Olinger].
Bijdrage ‘verhandeling’ is, eerst in de meervoudsvorm Bijdragen in titels van wetenschappelijke werken, ontleend aan Duits Beiträge (meervoud) ‘verhandelingen’; later is ook de betekenis ‘financiële gift’ van het Duitse enkelvoud Beitrag overgenomen. Beitrag is een afleiding van het werkwoord beitragen ‘bijdragen’, afgeleid met bei-, zie → bij 1, van het werkwoord tragen ‘dragen, brengen’, zie → dragen, dus letterlijk ‘wat erbij gebracht wordt’.
bijdragen ww. ‘als zijn aandeel inbrengen’. Nnl. bijdragen ‘id.’ [1789; WNT]. Ontleend aan Duits beitragen.
Lit.: K. Veenenbos (1909) ‘Hoe zijn germanismen te beschouwen’, in: NTg 3, 199; J. te Winkel (1889) ‘Germanismen in het Middelnederlandsch’, in: Taalkundige bijdragen van Noord en Zuid XII, 116-135

EWN: bijdrage zn. 'financieel aandeel; verhandeling' (1759)
ANTEDATERING: Maendelijksche by-dragen [1758; Picarta, titel tijdschrift]
EWN: ♦ bijdragen ww. 'als zijn aandeel inbrengen' (1789)
ANTEDATERING: vnnl. dat sy ... haer contingent mede bydragen sullen [1664; Van Aitzema 9, 1009]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal