Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bevestigen - (vastmaken; bekrachtigen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

bevestigen ww. ‘vastmaken; bekrachtigen’
Mnl. beuest (verl.deelw.) ‘bekrachtigd, bevestigd’ [1284; CG I, 765], bevestigen ‘bekrachtigen, bevestigen’ [1477; Teuth. bij stadigen]; vnnl. beuestigen “stercmaken” [1555; Luython]; bevestighen ‘plechtig installeren (van een predikant)’ [1632; WNT]; nnl. bevestigen ‘vastmaken’ [1830; WNT verhechten].
Mnl. bevestigen is met umlaut afgeleid met → be- van het bn.vast, met het achtervoegsel → -igen. Het stond aanvankelijk als langere vorm naast mnl. bevesten ‘versterken, bevestigen, verzekeren’; dit paar is vergelijkbaar met einden en eindigen, zie → einde. Bevesten kwam nog, zij het niet meer frequent, voor tot het einde van de 19e eeuw. Andere afleidingen met umlaut en -ig van vast zijn → vestigen, → vesting.
Mnd. bevestigen ‘vast maken, bevestigen’, bevestenen, bevesten; mhd. bevestigen ‘bevestigen’, bevestenen, bevesten (nhd. befestigen ‘vast maken’); ofri. bifestigia, bifesta ‘vastmaken’ (nfri. befêstigje ‘bevestigen, bekrachtigen’); oe. befæstan ‘vast maken, instellen, aanbevelen, bevrijden, toevertrouwen’ (verouderd ne. befast(en)); nde. befæste.
bevestiging zn. ‘bekrachtiging; aanhechting’. Nnl. bevestiging ‘bekrachtiging’ [1704; HvH], ‘het vastmaken, aanhechten’ [1846; WNT waterbak], ‘plechtige installatie (van predikant)’ [1867; WNT]. Afleiding met → -ing.

EWN: bevestigen ww. 'vastmaken; bekrachtigen'; de vorm bevestigen (1477)
ANTEDATERING: mueren of toornen dair men die stede mede bevestiget 'muren en torens waar men de stad mee versterkt' [1417; MNW schiltraem]
Later: bevestigd 'vastgemaakt' [1763; iWNT zolder] (EWN: 1830)
EWN: ♦ bevestiging zn. 'bekrachtiging; aanhechting' (1704)
ANTEDATERING: mnl. eerst die bevestinge ende confirmacie 'bevestiging en bekrachtiging' [1469, MNW-P]
Later nog: bevestingen 'versterkingen' [1477; iMNW platse]; vnnl. dan tot ... bevestiginge 'tot bevestiging, bekrachtiging' [1588; Hotman, 47] (EWN: 1704); bevestiging 'vastmaking' [1822; iWNT vijling] (EWN: 1846)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

bevestigen* [vastmaken] {1410} van vast.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

bevestigen ww., mnl. bevestighen, mnd. bevestigen naast mnl. bevesten, evenals eindigen naast einden. — Afl. van vast.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

† bevestigen. Bij Kil. en Mnl. Handwb. Ook mnd. bevestigen. In de plaats gekomen van mnl. ouder-nnl. bevesten, een samenst. die sedert het Ohd. Mnd. Ofri. Ags. voorkomt. Zie bij vesten, vestigen.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

bevestigen o.w., met e = ä denom. van vast.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

bevestigen (vert. van Latijn confirmare)

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Bevestigen, afl. van vast; dus vast maken; vgl. Amstels veste.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

bevestigen ‘vastmaken’ -> Negerhollands bevestig ‘vastmaken’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

bevestigen* vastmaken 1410 [MNW]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal