Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bevergeil - (castoreum)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

bevergeil* [castoreum] {1595} werd zo genoemd omdat men aannam, dat de olie het product was van de testikels van de bever; zij kwam echter uit twee klieren aan de buik van de bever.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

geil I bnw., mnl. gheil, gheel “vroolijk, wulpsch, welig, belust op”. = ohd. geil “vol levenskracht, dartel, moedwillig, overmoedig, vroolijk” (nhd. geil), os. gêl “vroolijk, overmoedig”, ags. gâl “dartel, lichtzinnig, slecht”, got. *gails “vroolijk” (blijkens gailjan “verblijden”). Hierbij nog 1. de plantnaam geil II, sedert Kil., 2. mhd. mnd. geile v., mhd. geil o. “testiculus”, ook bij Kil., waarvan mhd. (nhd.) bibergeil o., mnd. bēvergeil “bevergeil”. Naar ’t du. woord is ndl. bevergeil o., nog niet bij Kil., gevormd. De naam kwam op, doordat men meende, dat ’t bevergeil uit de testiculi van den bever kwam. Germ. *ʒaila- is verwant met lit. gailùs “scherp, driftig”, obg. (d)zělŭ “hevig”, (d)zělo “zeer” (*ghoilo), waarbij nog oi. helâ- “lichtzinnigheid” (*gheilâ-) hooren kan.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

bevergeil o., Mnl. beverscul + Mhd. en Nhd. bibergeil, ook Mhd. biberhode: het tweede lid dier samenstellingen: geil, cul en hode zijn synoniemen en = teelbal, waarmede men twee blazen die het castoreum bevatten, verwarde.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

bevergeil ‘castoreum’ -> Deens bævergejl ‘castoreum’ (uit Nederlands of (Neder- of Hoog-)Duits); Noors bevergjel ‘castoreum’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds bävergäll ‘castoreum’ (uit Nederlands of Nederduits).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal