Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

betekenis - (inhoud)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

betekenen ww. ‘van een teken voorzien, beduiden’
Onl. beceignedo (lees: beteigneda, of -c- staat met Duitse spelling voor /ts/) ‘de dingen die betekend worden’ [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. betekenen ‘aanduiden’ [1265-70; CG II, Lut.K], ‘te kennen geven’ [ca. 1470; MNW], beteekent (verl.deelw.) ‘vastgesteld’ [ca. 1470; MNW], beteikende (pret.) ‘van een teken voorzien’ [1477; MNW].
Afleiding met → be- van het synonieme werkwoord *tekenen, zie → teken; de vorm beteikenen is een spellingvariant.
Os. bitēkniandelīk (bn.) ‘symbolisch’; ohd. bizeihhenen, bizeihhinōn ‘aanduiden’ (nhd. bezeichnen); ofri. bitēkn(i)a, biteikna ‘aanduiden, betekenen’ (nfri. betekenje wrsch. < nnl.), me. bitacnien, bitokenen (ne. betoken ‘aanduiden’). Het simplex *tekenen < pgm. *taiknian-, *taiknōn-, waaruit ook oe. tācnian ‘betekenen’. Deze werkwoorden zijn afgeleid van het zn. pgm. *taikna- ‘teken’, zie → teken.
betekenis zn. ‘beduiding, inhoud’. Mnl. betekenisse ‘id.’ [1240; Bern.]. Afleiding met het achtervoegsel → -nis.

EWN: ♦ betekenis zn. 'beduiding, inhoud' (1240)
ANTEDATERING: betekenis [1584; iWNT excipieeren]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

betekenis* inhoud 1240 [VMNW]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal