Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bestatigen - (bevestigen)

Etymologische (standaard)werken

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

bestatigen o.w., uit het Hgd. bestätigen voor den vorm, met de bet. van Fr. constater; het Hgd. woord is gevormd met stetig = bestendig, vast, ons stadig, steeg — Het Mnl. had bestadigen, bestedigen = bevestigen.

Thematische woordenboeken

S. Theissen (1978), Germanismen in het Nederlands, Hasselt

bestatigen

Heidbuchel (1962) beschouwt dit werkwoord als een germanisme voor ‘constateren’. Het Duitse ‘bestätigen’ heeft echter een heel andere betekenis, nl. ‘bevestigen’, ‘bekrachtigen’. Bestatigen kan dus geen germanisme zijn. Het komt overigens uitsluitend in het Zuiden voor en ook daar is het niet zeer gebruikelijk.

A. Moortgat (1925), Germanismen in het Nederlandsch, Gent

bestatigen, bestatiging. — Het veelvuldig gebruik van het woord bestatigen is wellicht meer aan Franschen dan aan Duitschen invloed te wijten, al heeft men het zoo vaak uitsluitend als germanisme veroordeeld. Er is immers een schijnbare analogie tusschen D. bestätigen, d.i. bevestigen, bekrachtigen, en Fr. constater. Bestadigen (met d in plaats van t) leefde weliswaar in de middeleeuwen en beteekende bevestigen, doch geraakte sedert lang in onbruik. Het Fransch werkwoord constater kan men weergeven door constateeren, vaststellen, waarnemen, opmerken of bevinden, en het afgeleid zelfstandig naamwoord constatation, waarvoor men menigmaal bestatiging leest, door waarneming, vaststelling, bevind(ing), constateering (1). Bestatigen is geen eigenlijk germanisme, maar een onding.

(1) Eenige bepaalde gevallen, die aantoonen dat men zich van deze zinverwante woorden oordeelkundig moet bedienen, worden aangegeven door A. C. Meyer, Wandelingen op Nederlandsch taalgebied, 58-59.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal