Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

berenburg - (Friese kruidenjenever)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

berenburg zn. ‘Friese kruidenjenever’
Nnl. berenburg ‘kruidenjenever’ [1975; WNT Aanv.].
Ontleend aan Fries Bearenboarger (krûden) ‘bosje kruiden tegen maagstoornissen’ [1829; WFT], Bearenburchje ‘jenever op deze kruiden getrokken’ [1829; WFT], bearenburch, bearenboarch ‘kruiden(jenever)’ [1893; WFT].
De eerste Friese attestaties zijn te oud voor de verklaring in Sijs 1996, dat de Amsterdamse handelaar Beerenburg rond 1890 de kruiden voor het stoken van de jenever aan de Friezen leverde. WFT noemt “de firma Berenburg” als de jeneverstoker. Het etiket van Plantinga's Beerenburg (1995) vermeldt “Anno 1870”.

EWN: berenburg zn. 'Friese kruidenjenever' (1975)
ANTEDATERING: eerst Berenburger kruiden [1800; Groninger courant (KB) 24/1]
Later: een glaasje Berenburg [1882; LC 15/11] (EWN: 1975)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

berenburg (Fries bearenburch)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal