Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

belangstelling - (interesse)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

belang zn. ‘waarde, interesse, voordeel’
Mnl. belanc ‘voordeel, gewin’ [1265-70; CG II, Lut.K]; vnnl. belang ‘belangrijke zaak; voordeel’ [1599; Kil.]; nnl. ik heb er belang bij ‘het is voor mij belangrijk, ik hecht er waarde aan’ [1785; WNT], belang stellen in ‘interesse hebben voor’ [1785; WNT].
Afleiding van het Middelnederlandse werkwoord belangen ‘verlangen’ [ca. 1450; MNW]. Dit werkwoord moet gevormd zijn uit → be- en het bn.lang, zoals blijkt uit de betekenissen van de Duitse vormen.
Mnd. belank ‘belang, betekenis’; mhd. belanc ‘verlangen’; nfri. belang. Daarnaast de werkwoorden: mnd. belangen ‘zich uitstrekken, bereiken’; ohd. belangēn ‘uitstrekken, pakken’; nfri. belangje.
belangeloos bn. ‘onbaatzuchtig’. Nnl. belangeloos ‘id.’ [1785; WNT]. Gevormd uit belang en het achtervoegsel → -loos. ♦ belangrijk bn. ‘gewichtig, aanzienlijk’. Nnl. belangrijk ‘id.’ [1785; WNT]. Gevormd uit belang en → rijk 2. ♦ belangstelling zn. ‘interesse’ [1840; WNT]. Gevormd uit belang en het werkwoord → stellen ‘plaatsen, hebben’, met het achtervoegsel → -ing.

EWN: ♦ belangeloos bn. 'onbaatzuchtig' (1785)
ANTEDATERING: dat hy zeer belangeloos dezen Raad gegeeven had [1754; Maandelyksche, juli, 67]
EWN: ♦ belangrijk bn. 'gewichtig, aanzienlijk' (1785)
ANTEDATERING: belangrykste [1774; MN.Mercurius 37, 184]
EWN: ♦ belangstelling zn. 'interesse' (1840)
ANTEDATERING: de neiging der belangstelling 'neiging tot eigenbelang' [1780; Riedel 2, 60]
Later: uwe hartelijke belangstelling in zijn leven [1782; Chevallier/Clarisse, 34] (EWN: 1840)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal