Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

beetraaf - (beetwortel, suikerbiet)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

beetraaf [beetwortel, suikerbiet] {beetrave 1901-1925} < frans betterave, van bette < latijn beta [biet] + rave < latijn rapa = rapum [knol, raap].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

petraas, patras, zn.: aardappel. Vgl. Wvl. patrasse ‘biet’. Petraas < betraaf < Fr. betterave ‘biet’ (Hoppenbrouwers). De var. patras door associatie met patat. Volgens De Bo zou Fr. patraque een ‘soort aardappel’ zijn. Vermoedelijk gaat het dan om een minderwaardige aardappel, ofwel drukt het woord de minachting uit voor het gewone volksvoedsel. Fr. patraque betekent nl. ‘gammel toestel, oud horloge’ < oorspr. ‘minderwaardige munt’ < It. patraca < Sp. pataca. – Bibl.: Cor Hoppenbrouwers, Over èlper, petraze en aardappels, in Liber Amicorum voor Jan van Bakel, Nijmegen, 1993.

F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam

betrave zn. v.: mangelwortel, voederbiet. Fr. betterave, samenst. van bette < Lat. beta ‘biet’ en rave < Lat. rapa.

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

beetrave (ZO), beteraaf (W), betrave (ZV), zn. v.: biet. Contaminatie van dial. bete 'biet' en Fr. betterave.

beterape, beteraverape, weteraverape (ZO), zn. v.: op een biet lijkende raap. Samenst. van bete 'biet' en rape 'raap', resp. Fr. betterave 'biet'. Weterave met wisseling van de bilabialen b/w.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

petraas aardappel (Rond Hoge Mierde). « fra. betterave ‘bep. wortelknol’ (ss. van 12e-eeuws fra. bette ‹ lat. bēta ‘biet’ en fra. rave ‹ lat. rāpa ‘raap’).
TT themanr 6 (1993) 69-72.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal