Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bedstro - (stro waarop een bed ligt)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2363. Verhuizen kost bedstroo,

d.i. verhuizen brengt veel onkosten mee; immers ‘driemaal verhuisd is zoo goed als éens verbrand’ (Harreb. III, 72 b), welke laatste zegswijze ontleend is aan Benjamin Franklin (1706-1779): three removes are as bad as a fireBüchmann, 307.. De zegswijze is in de 17de eeuw zeer gewoon; vgl. Smetius, 99: Uytvaren (veranderinghe van huijs) kost veel bedstroos; Cats I, 493: Veel verhuijsen kost veel bedstrooWerd dit gebruikt voor het inpakken, of is hier te denken aan de o.a. in Twente voorkomende gewoonte van onder het bed los stroo (niet in stroozakken) te leggen, dat bij eene verhuizing wordt vernieuwd?; Kluchtspel III, 100; De Brune, 380:

 Veel verhuyzens kost veel stroo;
 Doet het daerom noyt, of noo'.

Tuinman I, 44; Harreb. I, 35 b; Ndl. Wdb. II1, 1247; Breuls, 87: Drei maol verhuis steit geliek met ins aofgebrand; De Bo, 87 b: veel verhuizen kost veel bedstrood; Joos, 204: verhuizen kost veel bedstroo; drij verhuizingen kosten meer als een brand; Waasch Idiot. 695 a: drij verhuizen kosten 'nen brand; Claes, 8: drij keeren verhuizen is ééns afbranden; Antw. Idiot. 1335: drij keeren verhuizen staat gelijk met 'nen brand in huis; fri. forfaren of hûshimmelje (schoonmaken) kostet bêdstrie; hd. dreimal umziehen ist so gut wie einmal abbrennen, fr. trois déménagements valent un incendie.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal