Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

barrage - (versperring, stuwdam, herhaalde wedstrijd)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

barrage zn. ‘versperring, stuwdam, herhaalde wedstrijd’
Nnl. barrage ‘het stutten der vaten; waterkering’ [1899; Woordenschat], ‘herhaalde wedstrijd tussen deelnemers die met een gelijk aantal punten zijn geëindigd’ [1950; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans barrage ‘versperring, stuwdam’ bij het Oudfranse werkwoord barrer ‘versperren’ [1190], afgeleid van het zn. barre ‘staaf, balk’, zie → baar 3 ‘staaf’.
In de sportwedstrijdbetekenis overgenomen van Frans match de barrage, wrsch. via het BN.

EWN: barrage zn. 'versperring, stuwdam, herhaalde wedstrijd' (1899)
ANTEDATERING: een dwarse steendyk of "barrage" [1841; Noordstar 2, 253]
Later: barrage 'beslissingspartij' in: ... zag van verdere barrage af (bij schietwedstrijd) [1889; Sportblad 1 6/6] (EWN: 1950)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

barrage [versperring] {1926-1950} < frans barrage < middeleeuws latijn barragium, van barra (vgl. bar2 [tapkast]).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

barrage s.nw.
Waterkering of studam.
Uit Eng. barrage (1859).
Eng. barrage uit Fr. barrage uit Middellatyn barragium, 'n afleiding van barra 'staaf, balk'.
Ndl. barrage (1899).

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

barrage: “studam in rivier”; ook Ndl., maar wsk. via Eng. uit Fr. barrage (verb. m. Fr. barre en baar IV), vgl. garage.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

barrage (Frans barrage)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

barrage ‘versperring’ -> Indonesisch barase ‘versperring’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

barrage versperring 1929 [KWT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal