Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bar - (tapkast)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

bar 2 zn. ‘dranklokaal’
Nnl. bar ‘buffet voor sterke dranken, dranklokaal’ [1886; Kramers].
Ontleend aan Engels bar ‘buffet voor sterke dranken’, eerder ‘tapkast in herberg’ [16e eeuw; OED], ook ‘strook, streep, strip’ [1440], ‘hek in rechtszaal’ [14e eeuw], ‘stang, klink, hek, boom’ [12e eeuw]; ontleend aan Oudfrans barre ‘stang, staaf’, zie → baar 3 ‘staaf’.
In samenstellingen als hakkenbar ‘schoenreparatiebedrijf’ [1976; Dale], notenbar [1977; Kramers III], duidt -bar een winkeltje met vlotte service aan.
Lit.: M. Philippa (1993) ‘Bar, baar, draagbaar’, in: OT 62, 84

EWN: bar 2 zn. 'dranklokaal' (1886)
ANTEDATERING: een en dezelfde groote toonbank of bar [1875; NvdD 26/5]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

bar2 [tapkast] {1886} < engels bar < frans barre (vgl. barette).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

bar 2 znw. m. v. ‘toonbank voor consumpties’ < ne. bar < fra. barre ‘stang, stok’. — Zie: baar 3.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

2bar s.nw.
Kroeg, kantien, drinkplek.
Uit Eng. bar (1592). Eerste optekening in Afr. by Kern (1890).
D. Bar, Fr. bar, Ndl. bar.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

bar (Engels bar)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

bar ‘tapkast; klein café’ -> Indonesisch bar ‘tapkast; sociale ontmoetingsplaats waar alcohol wordt geschonken’ (uit Nederlands of Engels); Madoerees ēbbar ‘sociale ontmoetingsplaats waar alcohol wordt geschonken’ (uit Nederlands of Engels); Menadonees bar ‘sociale ontmoetingsplaats waar alcohol wordt geschonken’ (uit Nederlands of Engels); Surinaams-Javaans bar ‘tapkast; klein café’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

bar tapkast 1886 [KKU] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal