Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

badge - (speldje)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

badge zn. ‘speldje’
Nnl. badge ‘speldje, bijv. met naamkaartje’ [1958; Reinsma 1975].
Ontleend aan Amerikaans-Engels badge ‘onderscheidingsteken’ < Middelengels bage ‘insigne’ (met middeleeuws Latijn bagea ‘id.’ mogelijk hieraan ontleend). De verdere herkomst is onbekend.
In de Middeleeuwen duidde het woord op het schildteken van een ridder; later kreeg het de meer algemene betekenis van ‘kenteken’. Door de Amerikaanse verkiezingscampagnes waaide het woord in de jaren 1950 over naar Europa. Tijdens de campagnes droegen de aanhangers van een kandidaat een leus of de naam van hun favoriet op een rond kenteken op hun jas gespeld. In de jaren 1960 begon men ze ook buiten de verkiezingstijd te dragen om een bepaalde gezindheid uit te drukken.

EWN: badge zn. 'speldje' (1958)
ANTEDATERING: terwijl op de borst de koperen Badge ("het eereteeken") fonkelde en glansde [1902; NvdD voor Ned.Indië (KB) 31/5]
Later: onze badge en een kaartje [1925; Vaderland 15/5]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

badge [speldje] {1958} < engels badge < middelengels bag(g)e < normandisch bage, verdere herkomst onbekend.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

badge (Engels badge)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

badge [be:dzj] 1. identificatieplaatje of kaart, veelal op de revers gedragen; 2. (meestal rond) speldje met komische of propagandistische tekst, of afbeelding van een held, bijv. van een popster.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

badge speldje 1958 [R75] <Engels

J. Posthumus (1986), A Description of a Corpus of Anglicisms, Groningen

badge, only in plural badges [bɛtʃ/əs] Koenen 1974. Compounds/derivations: naambadge. Loanword from English badge n.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal