Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

autograaf - (stuk in het eigen handschrift van de auteur)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

autograaf zn. ‘stuk in het eigen handschrift van de auteur’
Tot de 19e eeuw alleen in de Latijn-Griekse vorm autographum “eygen hantscrift” [1552; WNT Supp.]; nnl. autographen [1841; WNT Supp.], autograaf [1861; WNT Supp.]. Daarnaast ook de betekenis ‘zelfschrijver, kopieermachine’: autographe [1832; Weiland], autograaf ‘id.’ [1847; Kramers].
Ontleend aan Grieks autógraphos ‘eigenhandig geschreven’, tò autógraphon ‘het origineel’, gevormd uit autós ‘zelf’ (zie → auto-) en gráphein ‘schrijven’ (zie → -grafie).

EWN: autograaf zn. 'stuk in het eigen handschrift van de auteur'; de vorm autograaf (1841)
ANTEDATERING: autograaf-verzamelingen [1813; Vad.lett. 1, 645]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

autograaf [eigenhandig geschreven stuk] {autographum 1552; tot de 19e eeuw werd de lat. spelling gebruikt} < laat-latijn autographum < grieks autographon [het origineel], autographos [eigenhandig geschreven], van autos [uit eigen beweging, zelf] + graphein [schrijven] (vgl. -graaf).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

autograaf ‘eigenhandig geschreven stuk’ -> Indonesisch autograf ‘eigenhandig geschreven stuk’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

autograaf eigenhandig geschreven stuk 1552 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal