Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

attisch - (betreffende een bepaalde Griekse streek)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1249. Iets met een korreltje (of een greintje) zout opvatten,

d.w.z. iets niet al te letterlijk, iets met een weinig gezond verstand en oordeel opvatten; eene navolging van het lat. addito salis grano, dat voorkomt bij Plinius, Nat. Hist. 23, 8, 149 in een recept voor een tegengift in den zin van ‘onder toevoeging van een korreltje zout’, doch door ons opgevat in den zin van met een weinig verstand, in welke beteekenis het lat. sal ook gebezigd wordt; vgl. attisch zout. Zie Tuinman I, 11: Men moet dat met een graantje zouts opnemen, dat is, met wijsheid, en een oordeel des onderscheids. Zout is een zinnebeeld daar van; Harreb. I, 258: Men moet dat met een greintje zout opnemen; Het Volk, 2 Febr. 1914, p. 5 k. 2: Dan zou kunnen blijken, dat een rapport van die officieele zijde over toestanden en voorvallen niet zonder een korreltje zout zou kunnen worden aanvaard en kwalijk als basis zou kunnen worden gebruikt voor een ministerieele beslissing; Gemeenteblad van Amsterdam, afd. 2, 1914, p. 141: Het is zelfs de vraag of die mededeelingen omtrent de toeneming van dat zoutgehalte (in de waterleiding) niet met een korreltje zout moeten worden gebruikt; Handelsblad, 18 Oct. 1918 (O), p. 3 k. 4: Verhalen die met een korreltje zout moeten worden genoten; hd. etwas cum grano salis verstehen.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal