Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

assistent - (helper)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

assisteren zn. ‘helpen’
Mnl. assisteren ‘id.’ [1496; MNHWS].
Al dan niet via Frans assister [1420; Rey] ontleend aan Latijn assistere ‘erbij staan, bijstaan’, gevormd uit → ad- ‘bij’ en sistere ‘doen staan, zich plaatsen’, bij stāre ‘staan’, zie → staan.
assistent zn. ‘helper’. Vnnl. assistent [1535; WNT Supp.]. Ontleend aan Latijn assistēns (genitief assistentis), teg.deelw. van assistere. ♦ assistentie zn. ‘hulp, bijstand’. Mnl. assistencie ‘id.’ [1488; MNW ontlastinge]. Al dan niet via Oudfrans assistence [1387; Rey] ontleend aan middeleeuws Latijn assistentia, afleiding van assistere

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

assistent [helper] {1535} < latijn assistens (2e nv. assistentis), teg. deelw. van assistere [gaan of blijven staan bij, in laat-lat. bijstaan], van ad [bij] + sistere [doen staan, zich plaatsen], causativum van stare [staan].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

assistent (Latijn assistens assistentis)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

assistent ‘helper’ -> Indonesisch asistén, sistén, setén ‘helper; onderdistrictshoofd’; Javaans asistèn, astèn ‘helper, assistent(-resident e.d.)’; Madoerees asten, esten ‘helper’; Menadonees asistèn ‘helper’; Soendanees asisten, astisen ‘assistent-resident (bestuursambtenaar)’; Surinaams-Javaans asistèn ‘helper’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

assistent helper 1535 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal