Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

assisen - (gerechtshof met jury)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

assisen zn. mv. (BN) ‘gerechtshof met jury’
Vnnl. assise ‘rechtszitting’ [1503; Boutillier]; nnl. zittingen der assisen [1819; WNT Supp.].
Ontleend aan Frans (les) assises ‘rechtszitting; besluiten die daaruit volgen’ [1280; Rey], eerder alleen assise ‘(prijs)verordening, belasting’ [als asise ca. 1170; Rey], het vrouwelijke verl.deelw. van asseoir ‘vaststellen’, zie verder bij → accijns.
Als juridische term is het assisenhof in België een leenvertaling van het in Frankrijk in 1810 geïnstitutionaliseerde cour d'assises.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

assisen [Hof der Assisen, gerechtshof met jury] {1819} < frans assises, van magistrature assise [zittende magistraat], assis is verl. deelw. van s'asseoir [gaan zitten, dus: gezeten].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

assise(n) (Frans assise)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal