Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

aspergebed - (bed waarin asperges gekweekt worden)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

121. Ergens geen aspergebedden aanleggen,

ergens niet lang blijven; geen voornemen hebben ergens lang te blijven. Ook hij kan daar wel zijn sperziebedden aanleggen, omdat hij daar lang zal moeten blijven wonen. Vgl. Fri. Wdb. I, 61: As in dominy asperzjebêdden oanlizze lit, seit min wol, dat er him nei bliuwen set (dat hij plan heeft te blijven).

Zie Ndl. Wdb. II, 729; Weiland, 172: Dewijl de aspersieplant eenige jaren moet gestaan hebben, eer zij eetbare vrucht geeft, zoo zegt men van iemand, die ergens eenen post bekleedt, en waarschijnlijk niet ligt naar eene hoogere standplaats zal geroepen worden: hij heeft aspersiebedden aangelegd.Het door Harreb. I, 22 vermelde men kan wel aspergebedden bij hem aanleggen werd gezegd van iemand die pokdalig is.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal