Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

artemisia - (citroenkruid)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

artemisia [citroenkruid] {artimisia 1287} < latijn artemisia < grieks artemisia, genoemd naar Artemis, godin van de jacht en het wild.

Thematische woordenboeken

C.A. Backer (1936), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen

Artemísia L. [C. Linnaeus]. - “Artemisĭa heet hueren naem naer Artemisĭa Coninginne van Halicarnasso huysvrouwe van Mausōlus” († 352 v. Chr.) “Coninck van Carien, die dit cruyt vercosen heeft ende met hueren naem Artemisĭa ghenaemt, dat te voren parthĕnis, dat es Virginālis en Maeghden cruyt ghenoemt was. Som andere zeggen dat Artemisĭa ghenaemt es naer die Goddinne Diāna die Artĕmis oock gheheeten wordt, ende dat omdat dit cruyt seer sonderlinghe voor der vrouwen ghebreken es, daer die Heydenisse Dianam overste ende Goddinne af ghemaeckt heeft” [Dodoens Cruydeboeck, 2de druk (1563), 15]. - Van oude tijden her is Artemisĭa vulgāris L. [C. Linnaeus] hoog geschat als emmenagōgon (maandstonden bevorderend middel).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal