Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

arrogant - (aanmatigend, verwaand)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

arrogant bn. ‘aanmatigend, verwaand’
Vnnl. arrogant “vermeten oft stout, Metaph. hoouerdich” (‘verwaand, trots, hoovaardig’) [1553; Werve].
Ontleend aan Frans arrogant [13e eeuw; Rey] < Latijn arrogāns ‘aanmatigend, veeleisend, trots’, teg.deelw. van arrogāre ‘erbij vragen, zich aanmatigen’, gevormd uit → ad- en het werkwoord rogāre ‘vragen’, verwant met → recht 2 ‘gerechtigheid’.
arrogantie zn. ‘aanmatiging, verwaandheid, trots’. Mnl. arrogancien (mv.) ‘id.’ [1400-20; MNW-R]. Al dan niet via Frans arrogance [1170] ontleend aan Latijn arrogantia, afleiding van arrogāns.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

arrogant [verwaand] {1553} < frans arrogant < latijn arrogans (2e nv. arrogantis), teg. deelw. van arrogare [zich toe-eigenen, zich aanmatigen], van ad [naar … toe] + rogare [halen, vragen].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

arrogant (bn.) aanmatigend; Nuinederlands arrogant <1553> < Frans arrogant.

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

arrogant s.nw.
Aanmatigend, verwaand.
Uit Ndl. arrogant (1553). Eerste optekening in vroeë Afr. op 21 Mei 1720 in die aanhaling "sijn arrogante en insolenten aanvat" (Resolusies van die Politieke Raad, C.53).
Ndl. arrogant uit Fr. arrogant uit Latyn arrogans (2de naamval arrogantis), die teenwoordige dw. van arrogare 'jou toe-eien, aanmatig', gevorm van ad 'na ... toe' en rogare 'haal, vra', met lg. van roga 'steek die hand uit'.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

arrogant (Frans arrogant)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

arrogant ‘verwaand’ -> Indonesisch arogan ‘verwaand’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

arrogant verwaand 1553 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal