Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

antinomie - (tegenstrijdigheid tussen twee geloofwaardige oordelen)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

antinomie [tegenstrijdigheid tussen twee geloofwaardige oordelen] {1745 in de betekenis ‘tegenstrijdigheid der wetten’} < frans antinomie of direct < latijn antinomia < grieks antinomia [dubbelzinnigheid in de wet], van anti [tegenovergesteld, tegen] + nomos [wet] (vgl. -nomie).

Thematische woordenboeken

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Anti- (< Gr. ἀντὶ = tegenover, in de plaats van, tegen). In samenstellingen gebruikt om tegenoverstelling, verwisseling of tegenstelling aan te duiden. Het komt voor: […]
d) in de betekenis van tegengesteld:

Antinomie (< Gr. ἀντινομία ; < νόμος = wet; tegenstrijdigheid van een wet met zich zelf of met een andere wet). Tegenstrijdigheid, die niet het gevolg is van verkeerd redeneren, maar die in het denken zelf aanwezig wordt geacht.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal