Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

annonceren - (aankondigen, adverteren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

annonceren ww. ‘aankondigen, adverteren’
Vnnl. annunciëren “verkondighen” [1663; Meijer], annonceren ‘boodschappen, verwittigen’ [1669; Meijer]; nnl. ‘in een dagblad aankondigen’ [1794; WNT Supp.].
Ontleend aan Frans annoncer, ontwikkeld uit Laatlatijn annuntiare ‘melden, verkondigen’, gevormd uit → ad- ‘aan, tot’ en Latijn nuntiāre ‘berichten’, afleiding van nuntius ‘boodschapper’, dat wrsch. is gevormd uit *novi-ventius, uit novus ‘nieuw’ (zie → nieuw) en een nomen agentis bij venīre ‘komen’, dat verwant is met → komen.
In het Nederlands is dit woord beperkt gebleven tot enkele specifieke toepassingen, bijv. in bepaalde kaartspelen.
annonce zn. ‘aankondiging’. Nnl. eene kleine Annonce in de Couranten ‘aankondiging in de kranten’ [1788; WNT Supp.]. Ontleend aan Frans annonce ‘id.’ [1678] (eerder ook in andere betekenissen), afleiding van annoncer.

EWN: annonceren ww. ‘aankondigen, adverteren’ (1663)
ANTEDATERING: annuncieren 'bekend maken' [1587; Placcaet, titelpagina]
EWN: ♦ annonce zn. ‘aankondiging’ (1788)
ANTEDATERING: een nieuwe Annonce 'een nieuwe ingezonden mededeling' [1774; Loven 3, 206]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

annonceren [aankondigen] {1669} < frans annoncer < latijn annuntiare [melden, verkondigen], van ad [aan, tot] + nuntiare [berichten], van nuntius [bericht gevend, bericht, bode], een samenstelling met de betekenis ‘nieuwaangekomene’, iets als ∗noventius, van novus [nieuw] + ventus, verl. deelw. van venire [komen].

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

annonceren aankondigen 1669 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal