Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Annen - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Annen (Aa en Hunze, D)
1309 Anne, Annen, Annum1, 1382 tot Annen2, 1530 van Annen2, 1634 Annen3, ca. 1660 Annen4, 1781 Annen5, 1936 Annen6; Etymologie onbekend. Een samenstelling met heem 'woonplaats' wordt door de oude vormen niet ondersteund. Een zwak verbogen vorm van de persoonsnaam Anne is niet waarschijnlijk. Annen behoort in zijn vorm tot een typisch Drents plaatsnaamtype. Vanaf Groningen liggen op de Hondsrug in een rechte lijn tot aan Emmen de plaatsen Haren, Onnen, Glimmen, de drie Laren, Annen, Gieten, Bonne(n), Drouwen, Buine(n) en Emmen. Een beperkt aantal van deze namen is uit het Germaans te verklaren (Buinen, Haren, Laren, als datief meervoud), maar het merendeel is moeilijk te duiden en sommige kunnen, in het licht van de bewoningsgeschiedenis, gemakkelijk terugreiken tot in prehistorische tijden. Verder kent Drenthe van dit type nog de moeilijk verklaarbare namen als Ansen, Assen, Beilen, Hijken, Ruinen en Witten, naast eenduidig Germaanse namen als Dalen en Halen (in Hoog- en Laaghalen). De oude vormen bieden nauwelijks extra informatie. De overlevering in Drenthe begint pas laat en dan treden deze plaatsnamen voor het merendeel al op in de ons bekende vorm.
Lit. 1Slicher van Bath 1944 II 282, 2NGN 5 (1901) 13, 3krt Hondius, 4krt de Wit, 5krt Beckeringh, 6LAN 14.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal