Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

anemie - (bloedarmoede)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

anemie zn. ‘bloedarmoede’
Vnnl. anaemia “bloedeloosheidt” [1669; Meijer]; nnl. anemie “Woordelijk: bloedloosheid, doch nauwkeuriger: bloedarmoede of gebrek aan bloed” [1895; Broeckaert].
Als medische term ontleend aan Neolatijn anaemia < Grieks anaimía, gevormd uit → a- ‘niet, zonder’ en haĩma ‘bloed’, waarvan de verdere herkomst onbekend is.

EWN: anemie zn. 'bloedarmoede'; de vorm anemie (1895)
ANTEDATERING: anaemie [1843; Gids 1, 630]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

anemie [bloedarmoede] {1669} < modern latijn anaemia < grieks anaimos [bloedeloos], van a(n), ontkenning + haima [bloed].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

anemie (Latijn anaemia)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

anemie ‘bloedarmoede’ -> Indonesisch anémi ‘bloedarmoede’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

anemie bloedarmoede 1669 [WNT] <modern Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal