Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

andromeda - (lavendelheide)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

andromeda [lavendelheide] {1847} genoemd naar Andromeda (gr. mythologie), wier naam is gevormd van anèr [man, echtgenoot] (vgl. andro-) + medesthai [denken aan], dus ‘zij die bedacht is op haar man’.

Thematische woordenboeken

C.A. Backer (1936), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen

Andrómeda L. [C. Linnaeus], - van Gr. anêr (andros), man; mĕdein, beheerschen: de mannenbeheerscheres, naam eener mytische, schoone prinses, welke met ketenen aan een rots werd geklonken om door een monster te worden verslonden, doch door den Gr. held Perseus werd gered. Linnaeus (zie Linnaea) licht de keuze van den door hem het eerst voor deze plant gebezigden naam (Flora Lapponĭca, No. 163) als volgt toe: “deze voortreffelijke, zeer schoone maagd prijkt met een slanken, stevigen hals; wat de kleur harer rozeroode lippen (bloemkroon) aangaat, overtreft haar gelaat verreweg het beste blanketsel van Venus; met geboeide voeten op de slanke knieën geworpen (het onderste, liggende deel van den stengel), door water (in het voorjaar) omringd, aan een rots (veenbult) gekluisterd, aan afschuwelijke draken (kikvorschen) ter prooi gegeven, neigt zij het droeve gelaat (de bloem) ter aarde en strekt, een betere plaats, een beter lot waardig, haar onschuldige armen (takken) ten hemel uit, totdat de lang verbreide Perseus (zomer) de monsters overwint en haar uit het water wegvoert, nu niet langer een maagd, doch een vruchtbare moeder, welke haar gelaat (de vrucht) opheft.” - Deze vergelijking doet denken aan een duizendpoot, die aan alle voeten mank gaat.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal