Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

ambivalent - (twee waarden hebbend, tweestrijdig)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

ambivalent bn. ‘twee waarden hebbend, tweestrijdig’
Nnl. ambivalent ‘twee waarden hebbend’ [1934; WNT].
Ontleend aan Duits ambivalent ‘id.’, een afleiding van het zn. Ambivalenz ‘ambivalentie, tweestrijdigheid’, een door de Zwitserse psychiater en psycholoog Eugen Bleuer in 1910 geïntroduceerd begrip, gebaseerd op Latijn ambi- ‘van twee of meer kanten’ (zie → om) en Latijn valentia ‘lichaamskracht’, afleiding van valēre ‘sterk zijn, gelden’, zie → valentie.

EWN: ambivalent bn. ‘twee waarden hebbend, tweestrijdig’ (1934)
ANTEDATERING: het eigenaardige ambivalente karakter [1929; NRC 6/8]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

ambivalent [twee waarden hebbend] {1926-1950} gevormd van latijn ambo [beide, twee] + -valent, van valens (2e nv. valentis), teg. deelw. van valēre [sterk zijn, waard zijn] → polyvalent.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

ambivalent (van Latijn ambo + valens)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

ambivalent ‘twee waarden hebbend’ -> Indonesisch ambivalén ‘twee waarden hebbend’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

ambivalent twee waarden hebbend 1934 [WNT] <Duits

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal