Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

altviool - (viool, een kwint lager dan de gewone)

Thematische woordenboeken

C.H.Ph. Meijer (1919), Woorden en uitdrukkingen verklaard door Dr. C. H. Ph. Meijer, Amsterdam

Viool, muziekinstrument, uit fr. viole, it. viola, mlat. vitula; nu komt het in beteekenis overeen met fra. violon, it. violone, terwijl de alt(viool), die een kwint lager stemt, de it. viola is; deze moet dus eerst de gewone viool geweest zijn, en de tegenwoordige, die wat kleiner dan de alt is, evenals de fra. violon van later dagteekening zijn; men geeft op: ± het einde der 15e eeuw in Frankrijk, waarom ze door de Italianen violini alla Francesa genoemd zouden zijn; bij ons kreeg de kleinere meest gebruikte den ouden naam, en de zwaardere behield ter onderscheiding de bijvoeging alt, die ze vroeger reeds had als onderscheiding naast viola bassa; viool zelf viel weg, althans meestal, zooals ook in vleugel(piano), piano(forto) enz. Viool vindt men vroeger vaak met f gespeld, b.v. Westerbaen, Ged. 1, 177.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal