Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

alternatief - (keus latend tussen meerdere mogelijkheden), (andere mogelijkheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

alternatief bn. ‘keus latend tussen meerdere mogelijkheden’, zn. ‘andere mogelijkheid’
Vnnl. alternative conclusie [1544; WNT], alternative presidenten ‘wisselend’ [1626; WNT], alternatief (zn.) [1852; WNT].
Ontleend aan Frans alternatif [eind 13e eeuw] < middeleeuws Latijn alternativus, afleiding van klassiek Latijn alternus ‘afwisselend’, samenhangend met alter ‘ander’.
Het bn. is vooral na 1968 populair geworden in verbindingen als alternatieve levenswijze enz., waarin het ‘afwijkend van de heersende norm’ betekent.

EWN: alternatief bn. ‘keus latend tussen meerdere mogelijkheden’, zn. ‘andere mogelijkheid’; de betekenis (zn.) 'andere mogelijkheid' (1852)
ANTEDATERING: dit alternatief (zn.) [1790; Groninger courant (KB) 22/6]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

alternatief [elkaar afwisselend] {1544} < frans alternatif < middeleeuws latijn alternativa [alternatief, afwisseling], van alternatio [afwisseling] (vgl. alternatie).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

alternatief ‘elkaar afwisselend’ -> Indonesisch altérnatif ‘elkaar afwisselend’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

alternatief elkaar afwisselend 1544 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal