Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

agressie - (vijandige benadering)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

agressie zn. ‘vijandige benadering’
Vnnl. agressie ‘vijandelijke aanval’ [1592; WNT Supp.], persoonlijke agressie [1896; WNT Supp.].
Ontleend aan Frans agression ‘id.’ [1395; Rey] < Latijn aggressiō ‘aanloop, aanval’, bij het werkwoord aggredī ‘naar iemand toegaan, aanvallen’, gevormd uit → ad- ‘naar, bij’ en gradī ‘gaan, stappen’, zie → graad.
agressief bn. ‘aanvallend, geneigd tot aanvallen’. Nnl. agressief [1847; Kramers]. Ontleend aan Frans agressif ‘aanvallend (in militaire zin)’ [1790; Rey], ‘id. als persoonlijke eigenschap’ [1836; Rey], afleiding van agression.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

agressie [vijandelijke aanval] {1592} < frans agression < latijn aggressionem, 4e nv. van aggressio [aanval], van aggredi (verl. deelw. aggressum) [naar … toe gaan, aanvallen], van ad [naar] + gradi (in samenstellingen -gredi) [stappen, gaan] (vgl. graad).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

aggressie s.nw.
1. Onuitgelokte aanval. 2. Aanvallende optrede.
Uit Ndl. agressie (1592) of Eng. aggression (1611 in bet. 1, 1912 in bet. 2).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

agressie ‘vijandelijke aanval’ -> Indonesisch agrési ‘vijandelijke aanval’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

agressie vijandelijke aanval 1592 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal