Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

afstel - (het opgeven van een voorgenomen handeling)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2312. Uitstel is geen afstel,

d.w.z. ‘al stelt men iets uit, men behoeft het daarom nog niet op te geven. Vooral in toepassing op schulden, die men in te vorderen heeft, of op iets, waarmede men iemand bedreigt’ (Ndl. Wdb. I, 1557). Van uitstel komt afstel of uitstel, afstel, wanneer men een plan telkens uitstelt, komt er ten laatste niets van. In het mnl. werd de eerste gedachte uitgedrukt door: beiden en is geen verlaet; in de 17de eeuw kende men uitstel is geen quijtschel, lang borgen is geen betaaling (Winschooten, 291); eerst in de 19de eeuw heb ik de uitdr. in den tegenwoordigen vorm aangetroffen bij Harrebomée I, 11. Vgl. verder het lat. quod differtur non aufertur (bij Arnobius ± 450); mlat. res que differtur, auferri sepe videtur (Werner, 86); hd. aufgeschoben ist nicht aufgehoben; eng. forbearance is no acquittance or all is not lost that is delayed; fr. chose differée n'est pas perdue.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal