Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

affiche - (aanplakbiljet)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

affiche zn. ‘aanplakbiljet’
Nnl. affiche ‘aangeslagen bericht of bevel’ [1823; WNT].
Ontleend aan Frans affiche [1427] < Latijn affixum ‘wat vastgemaakt is’, het verl.deelw. van affīgere ‘vastmaken, aanhechten’, gevormd uit → ad- en fīgere ‘hechten’, dat verwant is met → dijk, en zie ook → fixeren.
afficheren ww. ‘aanplakken’. Nnl. afficheren [1888; WNT interessant]. Ontleend aan Frans afficher [1080; Rey]; vnnl. affigeren [1665; Stall.] gaat rechtstreeks terug op het Latijnse werkwoord.

EWN: affiche zn. ‘aanplakbiljet’ (1823)
ANTEDATERING: Placcaet ende Affiches 'openbaar decreet en bekendmakingen' [1702; Bort, 454]
EWN: ♦ afficheren ww. ‘aanplakken’ (1888)
ANTEDATERING: gelezen ... en geafficheert [1720, E.Mercurius 31, 1, 86]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

affiche [aanplakbiljet] {1823} < frans affiche, gevormd van à ficher, à [om te], ficher [insteken, op fiches noteren] < latijn figere [vasthechten, steken in].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

affiesj (zn.) aanplakbiljet; Nuinederlands affiche <1823> < Frans affiche.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

affiche aanplakbiljet 1823 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal