Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

affectie - (genegenheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

affectie zn. ‘genegenheid’
Mnl. affectie, affec(c)ie ‘aandoening, genegenheid, neiging’ [1433; MNHWS].
Ontleend aan Frans affection [1190] < Latijn affectiō ‘inwerking, aandoening, genegenheid’, bij het bn. affectus ‘aangedaan’, verl.deelw. van afficere ‘aandoen’, gevormd uit → ad- ‘naar, bij’ en facere ‘doen’, verwant met → doen (zie ook → feit).

EWN: affectie zn. ‘genegenheid’ (1433)
ANTEDATERING: affectie datmen caritate noemt 'genegenheid die men naastenliefde noemt' [1340-60; MNW-P]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

affectie [genegenheid] {1433} < frans affection < latijn affectionem, 4e nv. van affectio [(gemoeds)toestand, stemming, genegenheid, liefde], van afficere (vgl. affectatie).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

affectie (Frans affection)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

affectie ‘genegenheid’ -> Indonesisch aféksi ‘genegenheid’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

affectie genegenheid 1433 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal