Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

afasie - (onvermogen tot taalgebruik)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

afasie zn. ‘onvermogen tot taalgebruik’
Nnl. aphasie ‘sprakeloosheid’ [1910; Bauwens].
Een internationaal woord op basis van Grieks aphasía ‘onvermogen om te spreken’, gevormd uit → a- ‘niet, zonder’ en phāsis ‘spraak’ bij het werkwoord phānai ‘spreken’, zie → faam.
De moderne neurologische en linguïstische bestudering van afasie is op gang gekomen met de studies van de Franse neuroloog Broca (1865) en de Duitse neuroloog Wernicke (1874); het internationale woord is daarop ook in Nederlandse vakkringen in gebruik genomen.
Lit.: W. Bright (1992) International Encyclopedia of Linguistics, New York

EWN: afasie zn. ‘onvermogen tot taalgebruik’ (1910)
ANTEDATERING: aphasie [1868; Leydsche courant 10/2]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

afasie [onvermogen tot taalgebruik] {aphasie 1863} < modern latijn aphasia < grieks aphasia [sprakeloosheid], van ontkennend a + phasis [spraak], van phèmi [ik spreek].

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

afasie ‘onvermogen tot taalgebruik’ -> Indonesisch afasi(a) ‘onvermogen tot taalgebruik’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

afasie onvermogen tot taalgebruik 1863 [KKU] <modern Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal