Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

adsorptie - (binding van een stof aan de oppervlakte van een andere stof)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

adsorptie [binding van een stof aan de oppervlakte van een andere stof] {1901-1925} < frans adsorption of < engels adsorption, van latijn ad [naar, toe] + sorptio [het inzuigen], van sorbēre (verl. deelw. sorptum) [opslurpen] (vgl. adsorberen).

Thematische woordenboeken

P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.

Adsorptie (gevormd naar analogie van → absorptie; → adsorberen). Proces waarbij een (vaste) stof een andere stof (meestal een gas) aan haar oppervlakte vasthoudt. De adsorberende stof wordt ook wel het adsórbens genoemd; de geadsorbeerde stof het adsórptum; datgene wat geadsorbeerd moet of kan worden het adsorbéndum. Voor de vorming van deze woorden zie men bij absorptie.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

adsorptie ‘binding van een stof aan de oppervlakte van een andere stof’ -> Indonesisch adsorpsi ‘binding van een stof aan de oppervlakte van een andere stof’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal