Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

administratie - (beheer)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

administratie zn. ‘beheer’, (BN) ‘overheidsinstellingen’
Mnl. amministratie der stede [1299; CG I, 2709], administratie, administracie ‘bediening van de sacramenten, beheer, bestuur’ [1482; MNHWS]; vnnl. administratie (van goederen) ‘beheer’ [1570; Stall.].
Al dan niet via Frans administration, eerder aministration ‘beheer’ [ca. 13e eeuw; Rey], ontleend aan Latijn administrātiō ‘zorg voor, beheer’, bij het werkwoord administrāre ‘verzorgen, beheren’, gevormd uit → ad- en ministrāre ‘dienen’ bij minister ‘dienaar’ (zie → minister). De religieuze betekenis ‘toediening van sacramenten’ is wrsch. rechtstreeks aan het Latijn ontleend, want in het Frans is die betekenis vrij zeldzaam en ze verschijnt pas in de 17e eeuw. De betekenissen ‘bestuur’ en ‘overheidsdienst’ komen dan wel uit het Frans [resp. 1787 en 1794; Rey].
De betekenis ‘beheer (van papieren, akten, boekhouding e.d.)’ is al vroeg ontstaan als gevolg van het feit dat beheer schriftelijk moest worden vastgelegd; zie bijv. Der Burgemeesters Officie is bevolen ... de administratie van Stadts-goederen ende innekommen [1587; WNT]. De betekenis ‘administratieve afdeling van een bedrijf’ is hier weer uit ontstaan. In het BN is de betekenis ‘overheidsdienst, ambtenarenapparaat’ onder invloed van het Frans ontstaan. In de laatste decennia van de 20e eeuw wint onder invloed van het Amerikaans-Engelse administration ook de betekenis ‘regering’ terrein.
administreren ww. ‘besturen’. Mnl. administreren ‘uitoefenen (van recht, justitie)’ [1488; MNHWS]; vnnl. ‘beheren, besturen’ [1541; MNHWS]. Ontleend aan Frans administrer [12e eeuw]. ♦ administrateur zn. ‘bestuurder, beheerder’. Vnnl. administrateurs ‘beheerders van andermans vermogen’ [1540; MNW]. Ontleend aan Frans administrateur [12e eeuw]. ♦ administratief bn. ‘besturend’. Nnl. administratif [1805; Meijer]. Ontleend aan Frans administratif [1789].

EWN: ♦ administreren ww. ‘besturen’ (1488)
ANTEDATERING: Administreren 'besturen' [1432; MNW-R]
EWN: ♦ administratief bn. ‘besturend’ (1805)
ANTEDATERING: het Administratief Bestuur van Utrecht [1798; LC 25/4]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

administratie [bestuur] {amministratie 1299} < frans administration [bestuur] < latijn administrationem, 4e nv. van administratio [hulpbetoon, verzorging, beheer], van administrare (verl. deelw. administratum) (vgl. administreren).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

ammestratie (E, G), zn. v.: verlegenheid, drukte, zenuwachtig gedoe. Door haplologie uit Ofr. amenestraison, aministration > Mfr. in etymologiserende vorm administration, menistration < Lat. administratio. De oorspronkelijke betekenis is 'zorg voor de zaken, beheer, zorg voor de dagelijkse dingen, het organiseren', vandaar 'drukte'.

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

administra’tie (de, -s), (hist., i.h.b.:) beheer van een plantage* (A.1) door een administrateur*. Zij was goed op de hoogte van de zaken der plantage. Haar echtgenoot reisde veel naar Europa. Als zij niet mee ging, dan nam zij de administratie waar. Zij kwam behoorlijk op tijd de plantage revideeren* - net als een man het zou doen (Bartelink 69). - Etym.: Oudste vindpl. Kuhn 1828: 45.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

administratie ‘bestuur’ (Frans administration); ‘regering’ (Engels administration)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

administratie ‘bestuur’ -> Indonesisch administrasi ‘bestuur’; Singalees administrāsi ‘bestuur’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

administratie bestuur 1299 [CG I4, 2709] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal