Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

absentie - (afwezigheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

absent bn. ‘afwezig’
Mnl. absent ‘afwezig’ [1404; Claes 1994a].
Ontleend aan Frans absent ‘afwezig’ [12e eeuw], dat teruggaat op Latijn absēns, absentis, teg.deelw. van abesse ‘afwezig zijn’, gevormd uit → ab- ‘af, vanaf’ en esse ‘zijn’, verwant met → zijn 1.
absentie zn. ‘afwezigheid’. Mnl. absentie, absencie [1370-78; MNHWS]. Ontleend aan Latijn absentia. ♦ zich absenteren ww. ‘zich verwijderen’. Mnl. hem absenteren ‘zich verwijderen, wegtrekken’ [1448; MNHWS]. Al dan niet via Frans s'absenter ‘afwezig zijn, weggaan’ [14e eeuw] ontleend aan Laatlatijn absentāre ‘weg zijn, wegblijven’.

EWN: absent bn. ‘afwezig’ (1404)
ANTEDATERING: absent 'afwezig' [1370-78; MNHWS]
EWN:♦ zich absenteren ww. ‘zich verwijderen’ (1448)
ANTEDATERING: hem ... absenteren 'zich ... verwijderen' [1432; MNW-R]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

absentie [afwezigheid] {1370-1378} < latijn absentia [idem], van absens [afwezig] (vgl. absent).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

absentie ‘afwezigheid’ -> Indonesisch absénsi ‘hoofdelijk appel’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

absentie afwezigheid 1370-1378 [HWS] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal