Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

aanspannen - (zich met iemand verenigen om iets gezamenlijk te doen)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

19. Met iemand aanspannen,

d.i. ‘zich met iemand vereenigen, om gezamenlijk iets te doen, om hetzelfde oogmerk te bereiken’; Ndl. Wdb. I. 332. De uitdr. is ontleend aan paarden of ossen, die voor denzelfden wagen of ploeg gespannen zijn.

In het mnl. aenspannen met enen, met iemand samenspannen; Kiliaen: Aen-spannen met iemanden, addere se socium alicui; Plantijn: Aenspannen met yemanden, se mettre ou bander du costé d'aucun, ou s'allier ensemble. Te vergelijken hiermede is Anna Bijns, Refr. 323: Wilt metten ongeloovigen geen jock trecken.Vgl. 2 Cor. 6, 14. Sewel vermeldt bl. 15: Aanspanning, samentrekking van een lyn met iemand, association; Halma, 11: Met iemand aanspannen, met iemand iets beginnen, s'associer avec quelcun, s'unir avec quelcun pour agir de concert ensemble.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal