Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

aanpappen - (contact zoeken met)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

aanpappen ww. ‘contact zoeken met’
Nnl. aanpappen [1916; WNT].
Gevormd uit → aan en pappen ‘(met behangerspap) plakken’, bij het zn.pap.

EWN: aanpappen ww. 'contact zoeken met' (1916)
ANTEDATERING: eerst de afleiding aanpapper in: aanpappers van belang [1888; NGids 3, 472]
Later: het "aanpappen" "het gezellig bier drinken, het toasten slaan en zingen" [1897; NvdD 10/4] (EWN: 1916); een officier die met anarchisten aanpapt [1907; Het nieuws ... voor Nederlands-Indië (KB) 3/4]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1601. Nat houden en pappen,

ook pappen en nat houden, d.w.z. drinken, brassen, volhouden, de zaak aan den gang houden; in obscoenen zin ‘coire’. Vgl. Nkr. VI, 13 April p. 4: Néén! zoo gewikst is Kolthek wel om dat sekuur te snappen; doch 't ware doel wordt slechts bereikt door ‘nat houden en pappen’; Nkr. III, 9 Mei p. 2:

 Toen was 't nat houden en pappen,
 Heel den lieven, langen dag.
 Mijn gezicht blonk van de geestdrift,
 Net de nationale vlag.

Vgl. Boekenoogen, 1347: 't Is pappen en warm houden, gezegd als men druk in de weer is; Soldaten-courant, 9 April 1915, p. 4 k. 1: Daar komt een dikke meneer aanstappen, die blijkens zijn gang ook al geen vijand is van ‘pappen’. Vgl. naast dit wkw. pappen een znw. papper, drinker (Jord. II, 274) en het wkw. aanpappen, drinken, ook gezellig samenzijn onder een glaasje (Jord. II, 342; Barb. 63; Nkr. VII, 26 Juli p. 2), naast aanpapper (Zondagsblad v.h. Volk, 7 Maart 1914, p. 3 k. 2).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal