Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

aaneen - (opeenvolgend, ongescheiden)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

aaneen bw. ‘opeenvolgend, ongescheiden’
Mnl. aeneen [1436; MNHWS]. Nog lange tijd als twee woorden geschreven, bijv. aen-een [1599; Kil.] en aan één [1788; WNT].
Gevormd uit → aan en → een.
Mnd. an en; mhd. an ein; nfri. oanien; oe. on ān ‘aaneen, meteen, straks’ (verouderd ne. anon ‘onmiddellijk, straks’).

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

aaneen* [elkaar in tijd opvolgend] {aeneen 1436} van het telwoord een, dat als zn. ‘elkaar’ betekent, + het voorzetsel aan, vgl. hoogduits aneinachtereen.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

aaneen bijw., gelijk bijeen, dooreen, ineen, enz., verkort uit aaneenander. Eenander is saamgesteld uit den versteenden nom. van een en ander; de twee deelen hangen zoo innig samen, dat een voorz. hetwelk tot het tweede deel behoort, vóór het geheel geplaatst wordt: zoo aaneen of aaneenander = het een aan het ander (z. elkander). Nergens elders, zelfs niet in ’t Mnl., bestaan dergelijke verkorte bijw.; het Nhd. zegt aneinander, beieinander, enz., het Eng. to one another, with one another, enz.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

aonein (bijw.) aan elkaar, opeenvolgend; Middelnederlands aeneen <1436>.

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

aaneenaan, bw.: voortdurend, onophoudelijk. Samenst. met aan, zoals Wvl. alsaan, Br. rinkaaneen. Zie ook aaneenvast.

aaneenvast, anevas, bw.: voortdurend, onophoudelijk. Samenst. met aan, vgl. aaneenaan. – Bibl.: R. Belemans, Osaan - riinkaonieën – anevas. Duratieve bijwoorden met ‘aan’ in de Zuid-Nederlandse dialecten. In Album H. Ryckeboer, 2000, 1-8.

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

anee(n), bw.: voortdurend. Uit Mnl. aleneen, alneen, alineen ‘voortdurend, aanhoudend’.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

aaneen ‘elkaar in tijd opvolgend, aan elkaar’ -> Fries oanien ‘elkaar in tijd opvolgend, aan elkaar’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

aaneen* bijwoord van tijd: elkaar in tijd opvolgend 1436 [HWS]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal