Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Werken

De volgende werken zijn opgenomen of zullen worden opgenomen op etymologiebank.nl; vermelding is in aflopende chronologische volgorde van publicatie. Werken die nog in bewerking zijn en pas in een later stadium opgenomen worden, zijn gemarkeerd met een asterisk.

Etymologische (standaard)werken

 • M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim & N. van der Sijs (2003-2009), Etymologisch woordenboek van het Nederlands, AUP: Amsterdam. http://www.etymologie.nl/; hardcopy bestellen: http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9053566538
 • P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Van Dale Etymologisch woordenboek, Van Dale Lexicografie: Utrecht/Antwerpen. hardcopy bestellen: http://webwinkel.vandale.nl/p-a-f-veen-groot-etymologisch-woordenboek.html
 • P.H. Schröder (1980), Van Aalmoes tot Zwijntjesjager, Thomas Rap: Baarn. [pdf]
 • J. de Vries (1971), Nederlands etymologisch woordenboek, Brill: Leiden. hardcopy bestellen: http://www.brill.nl/default.aspx?partid=227&pid=1854
 • N. van Wijk (1936), Franck’s etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, met een Supplement van C.B. van Haeringen, Martinus Nijhoff: Den Haag.
 • J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Van Rysselberghe & Rombaut Uitgevers, Gent. [pdf]
 • T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei, Noordhoff: Groningen. [pdf]
 • C.H.Ph. Meijer (1919), Woorden en uitdrukkingen, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur: Amsterdam. [pdf]
 • T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, J. Muusses: Purmerend. [pdf]
 • Beijer, T. en C. Apeldoorn (1996-1998), Woordenboek van medische eponiemen, Bohn Stafleu van Loghum, Houten. Titel leverbaar via www.bsl.nl.
 • Kok, Frans (2007), Waarom brandnetel? Verklarend woordenboek van Nederlandse en wetenschappelijke namen en bijzonderheden van de 500 meest voorkomende wilde planten in Nederland, Nieuwegein.

Thematische woordenboeken

 • H. Blok en H.J. ter Stege (2008), De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis, kirjaboek.nl. hardcopy bestellen: http://www.kirjaboek.nl/proddetail.asp?prod=boek%5F0383
 • M. De Coster (2007), Groot scheldwoordenboek, Standaard Uitgeverij: Antwerpen.
 • N. van der Sijs (2006), Klein uitleenwoordenboek, Sdu Uitgevers: Den Haag. [pdf]
 • K. van Dalen-Oskam & M. Mooijaart (2005), Nieuw Bijbels lexicon, Prometheus: Amsterdam.
 • N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek, Veen: Amsterdam. http://dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/
 • * Coster, M. De (2001), Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik, Veen: Amsterdam/Antwerpen.
 • * Sterkenburg, P.G.J. van (2001), Vloeken. Facetten van een cultuur-historisch fenomeen, 2e druk, Sdu Uitgevers: Den Haag.
 • E. Sanders (2000), Jemig de pemig! , Contact: Amsterdam. http://www.ewoudsanders.nl/boeken.html
 • M. De Coster (1999), Woordenboek van neologismen, Contact: Amsterdam. [pdf]
 • N. van der Sijs (1998), Geleend en uitgeleend, Contact: Amsterdam. [pdf]
 • E. Sanders (1997), Borrelwoordenboek, Sdu Uitgevers: Den Haag. [pdf] http://www.ewoudsanders.nl/boeken.html
 • E. Sanders (1995), Geoniemenwoordenboek, Nijgh en Van Ditmar: Amsterdam. [pdf] http://www.ewoudsanders.nl/boeken.html
 • E. Sanders (1993), Eponiemenwoordenboek, Nijgh en Van Ditmar: Amsterdam. [pdf] http://www.ewoudsanders.nl/boeken.html
 • H. Kleijn (1970), Planten en hun naam, Meulenhoff: Amsterdam. [pdf van inleiding]
 • R. Dozy, (1867), Oosterlingen: verklarende lijst der Nederlandsche woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's Gravenhage/Leiden/Arnhem.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

 • F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek, Veen: Amsterdam/Antwerpen.
 • * F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek, Veen: Amsterdam/Antwerpen.
 • G.J. van Wyk e.a. (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch.
 • * A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Sdu Uitgevers: Den Haag.
 • Sijs, Nicoline van der (bezorger) (2003), Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië van P.J. Veth, met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely, Veen: Amsterdam.
 • * F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek, Veen: Amsterdam/Antwerpen
 • J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Coutinho: Muiderberg. hardcopy bestellen: http://www.coutinho.nl/winkel/woordenboek-van-het-surinaamsnederlands-b-3.html

Idioomwoordenboeken

 • * M. De Coster (2002), Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans, 2e druk, Sdu Uitgevers: Den Haag/Antwerpen.
 • F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, Thieme: Zutphen. http://dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/

Hosted by Meertens Instituut