Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Winneweer - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Winneweer (Ten Boer, Gr)
1668 Winne-weer, een Logijs-plaets1, 1867 Windeweer (Herb.)2; Oorspronkelijk de naam van een aanzienlijke herberg bij Garrelsweer, maar ook van het veenkoloniale streepdorp → Windeweer. Er zijn diverse verklaringen gegeven, die alle voorbijgaan aan het bestaan van mnl. wintwere, nnl. windweer '(verplaatsbaar) windscherm, langs de dakrand genagelde plank, als bescherming tegen regen en wind'. Sommigen gaan uit van weer in de betekenis 'waterkering, dijk' (aan het Damsterdiep). De dijk maakt ter plekke een bocht, zodat men voor Winde- mag denken aan gron. winn 'wenden, keren', vergelijk mnl. sidewende. Ook wel verklaard als *Winhaldawere 'werf, opgeworpen hoogte voor bewoning, van de persoon Winold'3, maar de naam is zeker niet zo oud en het is niet duidelijk of hier een wierde lag. Volgens plaatselijke overlevering betekent de naam 'wij winnen weer', nadat de ontginning een tijd had stil gelegen4. Een andere lokale verklaring is weer 'waterkering' waarop een winde 'windas' geplaatst is5.
Lit. 1Schroor 2003 155, 2Kuyper Ten Boer, 3vergelijk De Vries 1946 274, 4Ter Laan 1929 1196, 5NGN 2 (1892) 163.

Hosted by Meertens Instituut