Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

weerklank - (positieve reactie)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2544. Weerklank vinden.

Slaat men een instrument aan, bijv. een piano, dan trillen de snaren van eene nabijzijnde openstaande piano of van eene viool in denzelfden toon mede; dan hoort men daar hetzelfde geluid, de echo. Vandaar dat deze uitdr. gebruikt wordt om aan te duiden, dat iemands bede, iemands woorden doordringen in het hart van anderen, de snaren van zijn gemoed doen trillen, aldaar spreken. Vgl. Kiliaen: Wederklanck der stemme, echo, reflexio vocis sive toni; Huygens, Zeestraet 188: De weerklank van mijn' Weg en was niet als: weg, weg; fr. retentir dans le coeur; trouver un écho; afrik. iets het weerklank gevind; hd. einen Wiederhall im Herzen finden; Anklang finden; eng. to be re-echoed in the heart; fri. wearklank, -lûd fine.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut