Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

wederwaardigheid - ((onaangename) ervaring)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

wederwaardigheid* [(onaangename) ervaring] {wederwerdicheit, wederwoordecheit [vijandige stemming, opstandigheid, tegenspoed] 1400, wederwaardicheyt [onaangename ervaring] 1614} van middelnederlands wederw(a)erdich [weerstrevend, scherp, rampzalig], oudhoogduits widarwartig [tegenovergesteld, vijandig]; voor het tweede lid vgl. -waarts.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

wederwaardigheid znw. v. ‘onaangename ervaring, bewogen lotgevallen’, mnl. wēderwerdicheit ‘vijandelijke stemming; tegenspoed’, vgl. wēderwerdich, wēderwaerdich ‘weerstrevend, rampspoedig’, ohd. widarwartig ‘tegenovergesteld, vijandig’ (nhd. widerwärtig). — Voor het 2de lid zie: -waarts.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

wederwaardigheid znw., gew. ’t mv., bij Kil. nog slechts = “adversitas, contrarietas”, zoo ook mnl. Bij Kil. wederwerdich “adversus, contrarius” (“Germ. Sax. Sicamb.”), reeds mnl., = ohd. widarwartig “tegenovergesteld, vijandig” naast widarwart “id.” (nhd. widerwärtig). Zie -waarts. Os. witherwerdig = “versutus”.

Thematische woordenboeken

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Wederwaardigheid; weder = tegen en het tweede lid komt van ’t zelfde woord als ons waarts = gericht naar; weder-waardig w. d.z.: een tegenovergestelde richting, neiging hebben, dus iets vijandigs, onaangenaams. Zoo kreeg het woord de bet. van ongeval, tegenspoed.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

wederwaardigheid ‘(onaangename) ervaring’ -> Fries wederwarichheid ‘(onaangename) ervaring’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

wederwaardigheid* (onaangename) ervaring 1400 [MNW]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal