Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Vries - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Vries (Tynaarlo, D)
Uitspraak: vreis, vreeis. 1139 kopie 16e eeuw Vrees1, 1295 Vrese2, 1301 in Vres3, 1310 de Vrees4, 1381-1383 Vrees5, 1447 in Vries6, 1525 van Vresse7, ca. 1660 Vries8, 1781 Vries9; Nog niet bevredigend verklaard. Is wel geduid als de persoonsnaam Friese, Friso, die identiek is met de volksnaam van de Friezen en dit zou dan op een Friese nederzetting wijzen10. Hiervoor zijn geen aanwijzingen. Mogelijke verwantschap met de plaatsnaam Vrees (Dld), 10e eeuw (anno 947) Weres, met onduidelijke etymologie, misschien *wrege (vergelijk nnl. wreeg 'wreef') plus -s- suffix of wrêse (vergelijk oe. wrâse 'a knit, something twisted, broken contorted ground') plus het plaatsnaamvormende suffix -ja-, ter aanduiding van strubbenbossen, naar de kronkelige stammen en takken11. Vries was de hoofdplaats van Noordenveld, een van de zes dingspelen van Drenthe. De oerparochie reikt terug tot in de Karolingsche tijd.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 375, 2OBGD 194, 3Idem 214, 4Idem 232, 5RRU 776, 6Cartago par121, 7NGN 5 (1901) 148, 8krt de Wit, 9krt Beckeringh, 10De Vries 1945 87, 11Naamkunde 35 (2004) 190v.

Hosted by Meertens Instituut