Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

vormelijk - (formeel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

vorm zn. ‘uiterlijke gedaante; matrijs’
Mnl. vorme ‘vorm, uiterlijk voorkomen’ in menslike uorme ‘menselijke gedaante’ [1236; VMNW], uorme [1240; Bern.]; vnnl. vorm, ook ‘matrijs’ [1520; iWNT].
Al dan niet via Frans forme ‘vorm’ [1119; TLF] ontleend aan Latijn fōrma ‘id.’, zie → formeren.
vormelijk bw. ‘formeel’. Vnnl. formlijc ‘volgens de vastgestelde vorm’ [1560; WNT]; vormlijk ‘de vorm betreffende’ [1648; WNT]; nnl. vormelijk ‘formeel’ [1858; WNT]. Afgeleid van vorm met het achtervoegsel → -lijk. ♦ vormen ww. ‘vorm geven, scheppen; een vorm hebben’. Mnl. eenen zeghele die ghedruct ende gheformt es int was ‘een zegel die in de was is afgedrukt’ [1380-1400; MNW-P]. Afleiding van vorm, mogelijk beïnvloed door Frans former bij forme en/of Latijn fōrmāre bij fōrma.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal