Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

vorig - (voorafgaand)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

vorig bn. ‘voorafgaand’
Vnnl. vorig ‘voorafgaand’ in [in] vorighen tijden der menschen kinderen ‘in het verleden’ [1569; iWNT verborgenheid], die vorighe Regierderen ‘de voorgaande bestuurders’ [1578; iWNT uitvoeren], mijn voorige Man ‘mijn vorige man’ [1589; iWNT boel II].
Afleiding met het achtervoegsel → -ig van → voor 1 in de betekenis ‘eerder dan’.
Nfri. foarich ‘vorig’.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

vorig bnw. Sedert Kil.: veurigh. = laat-mhd. voric (nhd. vorig), mnd. vōrich “vorig, vroeger”. Van voor II.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

veureg, veurgend (bn.) voorafgaand; Nuinederlands vorigh <1569>.

Thematische woordenboeken

S. Theissen (1978), Germanismen in het Nederlands, Hasselt

vorig (jaar...)

‘...en vorig jaar voegde zich daar de vergrote EEG bij’ (De Groene, 10.7.72, p. 5)

Tot in de jaren ’40 werd het gebruik van vorig + jaar, week enz., zonder lidwoord, als een germanisme (D. ‘voriges Jahr, vorige Woche’) beschouwd. De woordenboeken hebben deze mening nooit officieel gedeeld maar we constateren toch dat slechts Van Dale en Van Gelderen voorbeelden geven van het gebruik zonder lidwoord.

Men kan dus niet zeggen dat vorig jaar enz. reeds algemeen aanvaard wordt maar sinds de jaren ’50 is het inburgeringsproces wel degelijk op gang gekomen.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

vorig ‘voorafgaand; vroeger’ -> Deens forrige ‘voorafgaand; vroeger’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors forrige ‘voorafgaand; vroeger’ (uit Nederlands of Nederduits).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut