Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

vondeling - (gevonden kind)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

vondeling zn. ‘gevonden kind’
Mnl. vondelinc in Sider scaemdi sere das, Dat hi een vondelinc was ‘sindsdien schaamde hij zich er diep voor dat hij een vondeling was’, doen ic was een kindekijn Om die mate van seven dagen Wasic te vondelinge gedragen ‘toen ik een zuigeling was, werd ik op de leeftijd van zeven dagen te vondeling gelegd’ [beide 1300-50; MNW-R].
Afleiding met het achtervoegsel → -ling van het Middelnederlandse verl.deelw. vonden van → vinden.
Mnd. vundelink; mhd. vundelinc (nhd. Findling met aanpassing aan finden ‘vinden’); nfri. fûnling; me. fundeling (ne. foundling).

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

vondeling* [gevonden kind] {vondelinc, vundelinc [idem] 1350} middelnederduits vundelink, middelhoogduits vundelinc, middelengels foundling; afgeleid van vinden, vond.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

vondeling znw. m., mnl. vondelinc, mnd. vundelink, mhd. vundelinc, ne. foundling evenals nnl. dial. (zuidnl.) vindeling, nhd. findling afl. van vinden.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

vondeling znw. (Antw. brab. hagelandsch haspengouwsch vindeling), mnl. vondelinc (gh) m. = mhd. vundelinc (nhd. findling), mnd. vundelink m., eng. foundling “vondeling”. Bij vinden, met den klanktrap van ’t verl. deelw. (vgl. vondst).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

vondeling ‘gevonden kind’ -> Fries fondeling ‘gevonden kind’; Engels foundling ‘gevonden kind’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

vondeling* gevonden kind 1350 [MNW]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut