Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

verplegen - (verzorgen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

verplegen ww. ‘verzorgen’
Mnl. verpleghen eerst in de algemenere betekenis ‘instaan voor iets’ [1285; VMNW] (net als het simplex pleghen), daarna ‘verzorgen’ in dat gij den selven een tijtlanck voederen ind verplegen ‘dat u hen enige tijd zult voeden en verzorgen’ [voor 1423; MNW].
Afleiding met het voorvoegsel → ver- (sub d) van het werkwoord → plegen in de betekenis ‘verzorgen’, zoals in riklike her sire plac. her gaf eme to etene genueg ‘hij verzorgde hem royaal; hij gaf hem zoveel te eten als hij wilde’ [1201-25; VMNW].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

verpleeg ww.
Siekes versorg.
Uit Ndl. verplegen (1809), 'n afleiding met ver- van plegen 'oppas, versorg'.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

verplegen ‘verzorgen, van het nodige voorzien’ -> Fries ferplege, ferpleegje ‘verzorgen, van het nodige voorzien’; Zweeds förpläga ‘verzorgen, van het nodige voorzien’ (uit Nederlands of Nederduits).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut