Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

veronica - (ereprijs)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

veronica [ereprijs] {1663} < latijn veronica, een oude lat. naam, mogelijk van de persoonsnaam Veronica.

Thematische woordenboeken

C.A. Backer (1936), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen

Verónica L. [C. Linnaeus], - oude plantennaam, naar welks afkomst en beteekenis allerlei gissingen zijn gemaakt. - Volgens sommigen is hij samengetrokken uit vere unĭca (planta), de waarlijk eenige (plant), met zinspeling op de geneeskrachtige eigenschappen van Veronĭca officinālis L. [C. Linnaeus] [Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 26: “Eeren prijs in water ghesoden ende dat ghedroncken, heylt alle oude en versche wonden en suyveret tbloet van alle quade corruptien ende vuyle verbrande vochticheden.”] - Volgens anderen is hij ontstaan uit vera una icon, het eenige ware beeld, met zinspeling op een (thans in de Sint-Pieterskerk te Rome bewaard wordenden) doek, dien de Heilige Veronĭca den het dwarshout van zijn kruis (zie Podostaurus) torsenden Jezus toereikte om zich het bloed en zweet van het gelaat te wisschen; op dien doek zou sindsdien het beeld van dat gelaat zijn afgedrukt. In de bloemkroon sommiger Veronĭca-soorten heeft men een gelijkenis met dat beeld trachten te vinden. - Nog anderen beschouwen het woord Veronĭca als een verbastering van den ouden plantennaam Betonĭca.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal