Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

vermaledijd - (vervloekt)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

vermaledijd bn. ‘vervloekt’
Mnl. vermaledijt ‘vervloekt’, in de vorm vermalediet ‘vervloekt, verwenst’ [1240; Bern.], in die uermaledijde sonden [1265-70; VMNW], vermalendit bestu ‘vervloekt ben je’ [1285; VMNW], Ghaet van mi, uermaledijde ‘ga van mij weg, vervloekte’ [1291-1300; VMNW]; nnl. vermaledijd ook in afgezwakte toepassing, bijv. in Die vermaledijde hoest! ‘die verwenste hoest!’ [1866; WNT], dat vermaledijde poppenspel! [1907; WNT].
Verl.deelw. van vermaledijen, mnl. vermaledien ‘vervloeken’ [1220-40; VMNW], dat is gevormd met het voorvoegsel → ver- (sub d) in de betekenis ‘hierdoor vernietigen, doen ondergaan’ en maledijen, maledien ‘vloeken, vervloeken’ [1315-35; MNW-P]; vermaledijen is dus ‘door vervloeken doen ondergaan’. Mnl. maledien is ontleend aan Latijn maledīcere ‘schelden, schimpen, smaden’, een samenstelling van malus ‘slecht’, zie → malaise, en dīcere ‘zeggen, spreken’, verwant met -tijgen in → aantijgen. Het is mogelijk (FvW) dat aan dit ww., dat al ‘vervloeken’ betekende, het voorvoegsel ver- is toegevoegd naar analogie van werkwoorden als → verdoemen en vervloeken.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

vermaledijd bnw. Deelw. van vermaledijen, mnl. (ver-)maledîen = mhd. (ver)maledî(g)en (nhd. vermaledeien), mnd. (vor)maledî(g)en, ofri. ûrmaledîa “vervloeken”. < lat. maledîcere (> fr. maudire) “id.”. Ver- naar de synoniemen mnl. verwâten en ver-vloeken, ver-doemen (vgl. ver-assureeren). Oppos.: benedijen < lat. benedîcere.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal